Zarząd Oddziału
Związku Literatów Polskich
wybrany w dniu 22.07.2021 r.
w Gorzowie Wielkopolskim III Kadencji

Siedziba: WiMBP, ul Sikorskiego 107. 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. kontakt. 501 520 227,
adres kontakt. ul Janockiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 095 729 50 80
E.mail: zlp.gorzow@wp.pl, wag.arsenal@wp.pl
Skład Zarządu:
Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk - Prezes, email: ;agnieszka.moskaluk@gmail.com;
Beata Igelska - wiceprezes,
Ferdynand Głodzik - skarbnik,
Łucja Fice - sekretarz
Krystyna Caban - członek.

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Marek Piechocki
Anna Strzelec.
Numer konta nieaktualny!