Zarząd Oddziału
Związku Literatów Polskich
w Gorzowie Wielkopolskim III Kadencji

Siedziba: WiMBP, ul Sikorskiego 107. 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. kontakt. 501 520 227,
adres kontakt. ul Janockiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 095 729 50 80
E.mail: zlp.gorzow@wp.pl, wag.arsenal@wp.pl
Skład Zarządu:
Ireneusz Krzysztof Szmidt - Prezes,
Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk - wiceprezes,
Ferdynand Głodzik - skarbnik,
Krzysztof Ansilewski (ps. Jerzy Alski) - sekretarz,
Roman Habdas - członek.

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Marek Piechocki
Anna Strzelec.
Aktualny numer konta O/ZLP w Alior Banku - 16 2490 0005 0000 4530 5927 8434.